Etický kodex FbC Meziboří

Kodex florbalového oddílu FbC Meziboří  vychází ze zásady, že hra fair play, je zásadní pro jakoukoliv sportovní činnost, což se uplatňuje na všech úrovních kompetencí a závazků vážících se ke sportovní činnosti, a to jak při rekreačním tak i závodním sportu.

1. Zásady a pravidla                         

Florbalový klub  cíti odpovědnost, podílet se spolu s ostatními subjekty (škola, rodina, ostatní zájmové činnosti apod.) na společenském rozvoji jedinců nejen na hřišti, tak i mimo něj. Cílem kodexu je posílení smyslu fair play u dětí a dospívajících, kteří jsou do sportu aktivně zapojeni, tak i dospělých, rodičů a fanoušků, kteří se účastní sportovní činnosti. Fair play znamená mnohem více, než jen pouhé respektování pravidel; nese v sobě i pojmy přátelství, respektování soupeře a sportovního ducha. Je to způsob myšlení, nikoliv pouhé chování.

2. hráčské desatero klubu FbC Meziboří

1. hraji fair play
2. sdílím cíle klubu a svým chováním reprezentuji a podporuji svůj klub
3. platím včas na klubový účet
4. respektuji trenéry, spoluhráče, rozhodčí i soupeře
5. dodržuji zásady slušného a společenského chován
6. sleduji klubový web
7. omlouvám svou nepřítomnost na tréninku i zápasech
8. dodržuji správnou životasprávu, zejména před zápasem a tréninkem
9. vždy potvrzuji nominaci do zápasů
10. na klubové akce nosím výhradně týmové oblečení

3. Etický kodex pro rodiče a rodinné příslušníky hráče FbC Meziboří :

Vy i my trenéři jsme partneři a společně vychováváme a učíme děti. Bez spolupráce dokážeme méně. Prosíme Vás, abyste dětem fandili, podporovali je a chválili. Děti to od vás očekávají. Nevyjadřujte se negativně ke hře a nekřičte na děti, co ve které situaci dělat. Děti se musí naučit rozhodovat samostatně, nechceme přece vychovávat loutky. Rady při hře nechte na trenérovi, aby neměli malí hráči v hlavě zmatek. Při utkáních zůstávejte v prostoru vyhrazeném pro diváky. V žádném případě se nepohybujte za mantinely hřiště. Pokud není vyznačeno jinak, zdržujte se ve dostatečné vzdálenosti od mantinelů. Prosíme, dbejte na správnou životosprávu dětí – co a jak často jedí, jestli dostatečně pijí, zda mají dostatek kvalitního spánku. Nezakazujte dětem florbal, když se špatně učí, možná je to jediné prostředí, kde se cítí dobře. Prosíme Vás, abyste pomohli ustrojit a obout hráče, ostatní nechte na trenérovi (mini-přípravky). Prosíme Vás, abyste z tréninků a zápasů omlouvali své děti včas, aby je mohl nahradit někdo jiný. Příspěvky plaťte včas na klubový účet. Neuvádějme děti do rozpaků tím, že finanční problémy řešíme před nimi. Pokud potíže přijdou, řešme je včas a přímo. Jsme si vědomi, že někdy jsou horší časy a rádi Vám vyjdeme vstříc. Prosíme, nevyjadřujte se negativně o týmu na veřejnosti a internetových stránkách. Mnohé lze společně napravit.

4. Etické zásady pro trenéry a vedoucí oddílu FbC Meziboří

– Trenér musí podat na tréninku i při zápase 100% výkon, stejně jako jeho svěřenci.
– Neustále se zdokonaluje v trenérské činnosti a koučinku, zúčastňuje se školení, konzultuje svou činnost se zkušenějšími trenéry.
– Dohlíží na dodržování klubové koncepce, etického kodexu a stanov oddílu.
– Respektuje rozhodnutí klubového vedení – zúčastňuje se schůzek s vedením klubu.
– Chodí na tréninky včas a připraven, pokud se nemůže dostavit, zajistí si sám náhradní trenérské vedení.
– Trenér přistupuje ke všem svěřeným hráčům individuálně a spravedlivě.
– Snaží se zlepšení výkonnosti svých svěřenců v rámci trenérské koncepce a plánů.
– Komunikuje s rodiči ohledně sportovního vývoje dítěte, nominací a docházky na tréninky.
– Vždy včas zajistí nominaci na zápasy a turnaje – popřípadě kontaktuje rodiče a hráče.
– Vyloučení z oddílu je výsostným právem trenéra a věřte, jeho rozhodnutí není lehké. I on má tento sport rád a tuto volbu řeší až jako     poslední možnost, jak hráče usměrnit. Vždy ale hledáme cestu, jak se k nám vrátit.

Etický kodex byl drobně upraven a kopíruje kodex týmu Black Angels. Etický kodex je styl práce s dětmi, rodiči i školou.

Dresy pro kluky a holky.

 

 


 

V této rubrice nejsou žádné články.